Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottar ekspertgruppens rapport om fremtidig drift av luftambulansetjenesten mandag 22. mars kl. 10.00

Ekspertgruppen som har utredet framtidig organisering av luftambulansetjenesten ble utnevnt for å vurdere dagens modell opp mot andre driftsformer. Bakgrunnen var utfordringene ved operatørbyttet i ambulanseflytjenesten.

Nett-tv Rapport om fremtidig drift av luftambulansetjenesten

Se sendingen her

Se sendingen her

Mandag 22. mars kl. 10.00 overleverer ekspertgruppens leder, Sven Ole Fagernæs, rapporten til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pressen er velkomne til å følge overleveringen digitalt. Journalister som ønsker å delta på møte for å stille spørsmål, kan kontakte kommunikasjonsrådgiver Andreas Keus, andk@hod.dep.no, for å få invitasjon.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/wb4ddwkl/wowza.js' type='text/javascript'></script>