Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsministeren besøker Norway Cup fredag 4. august

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skal blant anna sjå på barnas dugnad og møte pasientar, leger og helsepersonell på skadestua.

Programmet er tentativt og det kan bli endringar.

Program

09.00–09.15:

Statsråden blir tatt imot av generalsekretær Pål Trælvik ved Ekeberg skole.   

Adresse: Stamhusveien 79, 1181 Oslo

09.15–09.30:

Statsråden besøker skadestue og førstehjelp, og får sjå tilbodet til deltakarar og høyre om korleis erfaringane har vore frå årets turnering. Ho får også møte pasientar, leger og helsepersonell.

09.30–09.45:

Statsråden besøker barnas dugnad, rydde- og sykkeltenesten. Der får ho møte barna og dei som organiserer arbeidet.

09.45–10.00

Statsråden møter politiet og får høyre om deira bidrag både i forkant og under avviklinga av arrangementet.

10.00–10.45

Statsråden blir vist rundt på Ekebergsletta av generalsekretæren, besøker verdileverandørar og ser på kampar. Etterpå besøker ho crewteltet for ein lett lunsj.

Pressa er velkomen til å dekke heile eller delar av besøket. Gi beskjed om deltaking til seniorrådgjevar Iver Kleiven.