Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsministeren besøker Trondheim tysdag 13. februar

Tysdag 13. februar er helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Trondheim. Statsråden deltar mellom anna på innspelsmøte om tidleg innsats retta mot barn og familiar for å førebygge at skilnader i levekår går i arv, og ho deltar på Kommunalpolitisk toppmøte i regi av KS.

Program

Kl. 10.20 – 11.50: Delta på KS sitt Kommunalpolitisk toppmøte
Statsråden deltar på KS sitt Kommunalpolitiske toppmøte, kor ordførerane i landet og toppleiarar er samla for å debattere omstillingane som norsk samfunns- og arbeidsliv står overfor.

Kl. 12.00 – 15.00: Delta på innspelsmøte om sosial utjamning og mobilitet

Kl. 15.30 – 16.00: Hilsen fra regjeringen til KS sitt Landsting
Statsråden sender si helsing til KS sitt landsting. Landstinget er KS sitt øvste organ og blir arrangert kvart fjerde år etter lokalvalet, Landstinget vel KS si politiske leiing.

Statsråden er tilgjengeleg for intervju/kommentarar i samband med programpostane. Ta kontakt på førehand viss du ønsker intervju med statsråden.

Kontaktperson for helse- og omsorgsministeren er seniorrådgjevar i kommunikasjonseininga Simon Stjern. E-post: sstj@hod.dep.no / mobil: 976 50 301.