Presseinvitasjon:

Innspelsmøte om barnet sine første tusen dagar

Helse- og omsorgsministeren og barne- og familieministeren inviterer til innspelsmøte, kor temaet er barnets første tusen dagar.

Tid: Tysdag 13.februar kl 12.00 – 15.00
Sted: Scandic Hotell Nidelven i Trondheim

Tida frå unnfanging til barnet er to år er av stor betydning for barnet sin seinare helse- og livssituasjon.

Korleis kan vi fremje god helse hos barn og føresette i denne viktige perioden? Det ønsker regjeringa innspel på og vil vere tema for møtet.

Dette er det andre av totalt fire innspelsmøter i samband med arbeidet med ei stortingsmelding om sosial utjamning og mobilitet.

Dei overordna måla for meldinga er å:

  • Redusere skilnader i levekår for barn og unge og deira familiar
  • Auke sosial mobilitet – levekårsutfordringar skal ikkje gå i arv

Døme på overordna diskusjonspunkt i dette møtet er foreldrestøtte, tenestetilbod og ytingar.

Aktørar som jobbar med desse temaa vil vere til stades på møtet, og det blir spanande innlegg og gruppediskusjonar som grunnlag for innspelsprosessen.

I tillegg til helse- og omsorgsministeren og barne- og familieministeren vil også statssekretærar frå Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet vere til stades.