Helse- og omsorgsministeren deltar i ekstraordinært foretaksmøte i Norsk helsenett

Sted: Oslo