Helse- og omsorgsministeren deltar i innspillsmøte om psykisk helse blant studenter

Sted: Oslo

Dialogmøtet gjennomføres med representanter fra studenter, høgskoler og universiteter.