Helse- og omsorgsministeren deltar på den nasjonale TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)-lederkonferansen

Sted: Fornebu