Helse- og omsorgsministeren deltar ved Barneombudets lansering av rapport om lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene

Sted: Oslo