Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder foretaksmøte for de regionale helseforetakene

Sted: