Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder innspillsmøter om forebyggings og behandlingsreformen for rusfeltet

Sted: Oslo