Helse- og omsorgsministeren holder innspillsmøter om forebyggings og behandlingsreformen for rusfeltet

Sted: Oslo