Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder konsultasjonsmøte med KS

Sted: Oslo