Helse- og omsorgsministeren mottar rapport fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse i etterkant av Toppmøte 2022 innen rus og psykisk helse

Sted: Oslo

Tema er brukermedvirkning og pårørendemedvirkning.