Helse- og omsorgsministeren og digitaliserings- og forvaltningsministeren deltar på kommunalpolitisk toppmøte i regi av KS

Adresse: Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Sted: Clarion Hotel Trondheim

Begge statsrådene holder hvert sitt innlegg. Helse- og omsorgsministerens innlegg dreier seg bl.a. om oppfølging av Helsepersonellkommisjonens NOU, mens digitaliserings- og forvaltningsministerens innlegg handler om hvordan staten kan bidra til å løse de utfordringene kommunesektoren møter.

Begge statsrådene deltar også i en samtale/debatt avslutningsvis med tittelen «Tid for handling».