Helse- og omsorgsministeren til Trondheim 6. oktober for å presentere statsbudsjettet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skal presentere statsbudsjettet for 2023, møte Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret og besøke Saupstad helsestasjon for å høre om deres satsning på psykisk helse.

Kl. 10.30 – 11.15: Møte med Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret

Fastlegeordningen har store utfordringer. Stadig flere kommuner sliter med å rekruttere og beholde fastleger. Ingvild Kjerkol skal møte fastlegerepresentanter fra Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret for å presentere satsinger i statsbudsjettet og høres deres innspill om veien videre for fastlegeordningen. Møtet er todelt, hvor den første delen er uten media. Media inviteres fra kl. 10.30.

Sted: Midtbyen legesenter, Nordre Gate 6

Kl. 13.00 – 14.15: Presentere statsbudsjettet   

Helse- og omsorgsministeren presenterer statsbudsjettet for 2023 med vekt på helse og Trøndelag.

Sted: NTNU, Kunnskapssenteret på Øya, Auditoriet KA11.  

Kl. 14.30 – 15.30: Saupstad helsestasjon
Statsråden får blant annet en orientering om hvordan helsestasjonen arbeider med å fremme god psykisk helse til barn og unge. Skolehelsetjenesten vil også delta for å fortelle om MEST. Det er et lavterskeltilbud til elever på ungdomsskole og videregående skole om å mestre normale hverdagsutfordringer.

Sted: Reier Søbstads vei 22, Saupstad 

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for intervju.  

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Per Aubrey B. Tenden, 900 91 062