God helse = likestilling

Likestilling kan ikke oppnås uten tilgang til et godt helsetilbud.

Hvert år dør nær seks millioner mødre og barn over hele verden av årsaker som kunne vært unngått. Det er flere enn hele Norges befolkning som blir utslettet hvert eneste år.

Hvis vi skal gjøre noe med denne skjevheten, må vi sette helse, utdanning og likestilling av kvinner i sentrum av det internasjonale utviklingsarbeidet. Spesielt i en tid hvor internasjonalt samarbeid er under press. Der hvor andre reduserer støtten til kvinnehelse, vil Norge holde fast ved og styrke vår innsats.

Hver dag blir 40.000 jenter under 18 år gift. Mange vil raskt få sitt første av flere barn. Ved å bli gravide for tidlig, før de selv vil, begrenses deres fremtid. Barn som føder barn vil i mindre grad være i stand til å fø og ta vare på både seg selv og barna sine. 214 millioner kvinner i utviklingsland som ikke ønsker å bli gravide har ikke tilgang til moderne prevensjonsmidler.

Jenter trenger å gå på skole, kvinner må få velge selv om og når de vil ha barn, og de må kunne få lov til å jobbe og realisere sitt potensiale. God helse er nøkkelen for å nå disse målene. Dette var bakteppet da Norge sammen med Canada, FN og Verdensbanken i 2015 lanserte den globale finansieringsfasiliteten (GFF) for å bistå de 50 landene med størst behov til å forandre hvordan de investerer i og finansierer sitt nasjonale helsetilbud for kvinner, barn og ungdom.

Flere millioner kvinner, barn og unge har nå fått tilgang til gode helse- og ernæringstjenester, og flertallet av de første GFF-støttede landene har etablert banebrytende reformer for helsefinansiering. GFF-modellen handler ikke kun om bistand. Landene må selv investere. De bruker utviklingshjelpen katalytisk for å mobilisere nasjonale og private investeringer.

GFF har bidratt til at Kamerun øker sitt helsebudsjett fra åtte prosent av statsbudsjettet i 2017 til 20 prosent innen 2020. Nigeria etablerer en grunnleggende minimumspakke med helsetjenester for alle nigerianere, og investerer også i helse og ernæring for kvinner, barn og ungdom. Dette forventes å mobilisere omlag 150 millioner amerikanske dollar i nye penger hvert år for helsetjenester gjennom lån og bidrag fra ulike aktører.

I år leder Norge arbeidet med å involvere enda flere land i denne innsatsen for å oppnå likestilling for kvinner gjennom bedre helse, ernæring og kontroll over sitt eget liv. Den 5. og 6. november arrangerer vi en konferanse for GFF i Oslo, sammen med Burkina Faso, Verdensbanken og Bill & Melinda Gates Foundation, som skal mobilisere bidrag som vil kunne forebygge dødsfall for millioner av kvinner, barn og ungdom i 50 land. GFF sitt mål er å samle to milliarder dollar, noe som ifølge GFF vil kunne utløse 50 til 75 milliarder dollar i økte investeringer i barne- og mødrehelse i fattige land. GFF anslår at 35 millioner menneskeliv kan reddes frem mot 2030. Å investere i mennesker, deres helse, ernæring og utdanning, er noe av det smarteste vi kan gjøre for å nå en bærekraftig utvikling.

Likestilling kan ikke oppnås uten tilgang til et godt helsetilbud. Nå er det på tide å gjøre det til en realitet.