Presseinvitasjon:

Helseminister Bent Høie åpner Lovisenbergs nybygg for psykisk helsevern

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og helseminister Bent Høie deltar på åpningen av Lovisenbergs nybygg for psykisk helsevern.

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og helseminister Bent Høie deltar på omvisning i bygget. Det vil bli lagt rette for foto-muligheter under arrangementet.

Lovisenberg har jobbet målrettet for å redusere bruk av tvang. Det nye bygget er utformet med arkitektoniske løsninger som bidrar til trygghet for pasienter og personale, samtidig som bruk av tvangsmidler kan reduseres. Beltesenger til tvangsbruk er ikke tatt med på flyttelasset. I det nye bygget ligger tvangsbeltene innelåst i et skap ved medisinrommet.

De nye bygningene samler alle sykehusets døgnplasser for psykisk helsevern. I dag drives disse på ulike steder i Oslo. Samlokaliseringen på Lovisenbergområdet vil gi pasientene et mer fleksibelt og bredt behandlingstilbud innenfor et større fagmiljø. Pasientene vil også få nærhet til de somatiske enhetene på sykehuset, og dermed et mer helhetlig behandlingstilbud.

Presse som ønsker å dekke åpningen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, må be om akkreditering innen tirsdag 30. januar kl. 1400: tone.haerem@LDS.no.

Til toppen