Norsk generalmajor til NATO- hovedkvarteret Shape

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Generalmajor Odd Egil Pedersen er beordret til stillingen som DCOS Military Partnerships Division/SHAPE med tiltredelse fra 1.august 2016.

Generalmajor Odd Egil Pedersen har lang og variert tjeneste både internasjonalt (MFO og US Marine Corps), i Hæren og fra stabstjeneste på militær strategisk nivå, hvor han har hatt stillinger som militærassistent til forsvarsjefen, stabsoffiser i fellesstaben og avdelingssjef i etterretningsstaben. I perioden oktober 2006 – august 2007 var han Norwegian Contingent Commander (NCC) i Afghanistan (ISAF XI) før han ble avdelingssjef i TRADOK.  I perioden august 2008 – august 2013 tjenestegjorde han som Branch Head og Director i J2/SHAPE. Han tjenestegjorde en kort periode i Etterretningstjenesten før han 9. desember 2013 ble utnevnt til generalmajor og disponert i sin nåværende stilling som sjef Cyberforsvaret. Han er uteksaminert fra Hærens Stabsskole II i 1994, USMC Command and Staff College i USA i 1996 og fra NATO Defense College i 2004