Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høie på nordisk ministermøte

Bent Høie deltok under Nordisk ministerråd 9. september i København, der legemidler, antibiotika resistens og folkehelse var viktige tema.

Ministrene besluttet å kartlegge landenes erfaringer innen legemiddelområdet og å identifisere muligheter for samarbeid fremover.

- Et styrket samarbeid er ønskelig og nye legemidler skal tas i bruk, men legemiddelindustrien kan ikke få diktere prisen på legemidlene, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie til de nordiske ministrene under møtet.

Ministrene vedtok også en deklarasjon om antibiotika resistens og å etablere en strategi-gruppe for nordisk samarbeid om antibiotika resistens.

- Jeg tror gruppen vil være nyttig for mulige tiltak i det videre arbeidet, både lokalt, regionalt og globalt. En nordisk dimensjon vil kunne gi innsatsen en tilleggsverdi, sier Høie.

Folkehelse var et annet tema på ministermøtet. Statsråden innledet om det framtidige nordiske folkehelsesamarbeidet. I tillegg til blant annet å løfte frem samarbeid innen alkohol og tobakk, var hans budskap å styrke samarbeidet med å integrere psykisk helse i folkehelsearbeidet.

- Vi må arbeide for et samfunn som i større grad fremmer god psykisk helse gjennom å legge mer vekt på forhold i omgivelsene som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening. Psykiske helseproblemer er en av de største helseutfordringer vi har i dag, sier Høie.

Årets nordiske helse- og sosialministermøte ble ledet av det danske formannskapet ved helse- og eldreminister Sophie Løhde. 

Til toppen