Høring – forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Som en del av regjeringens forenklingsarbeid er oppbevaringstiden for regnskapsmateriale i henhold til bokføringsloven redusert fra ti til fem år.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om tilsvarende å redusere kravet til hvor lenge eiendomsmeglingsforetak skal oppbevare kontrakter, dokumenter og journaler knyttet til eiendomsmeglingsoppdrag. Forslaget innebærer at det blir bedre samsvar mellom kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven og eiendomsmeglingsforskriften, samtidig som dette vil innebære en forenkling for eiendomsmeglerforetakene.

Høringsfristen er 7. april 2016.

Les høringen her