Høring – Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i bokføringsforskriften, slik at det følger av bokføringsregelverket at samfakturering av nettleie og elektrisk energi er tillatt.

Høringsnotatet «Endringer i bokføringsforskriften – Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi», er utarbeidet av Skattedirektoratet på oppdrag fra Finansdepartementet. Det har i kraftbransjen vært en langvarig praksis for samfakturering av nettleie og elektrisk energi. I avregningsforskriften ble det ved en endring i 2016 innført bestemmelser om slik gjennomfakturering.

Hvis endringene i høringsforslaget blir vedtatt, vil også bokføringsregelverket legge til rette for felles fakturering av nettleie og elektrisk energi. Forslaget vil innebære reduserte byrder for kraftbransjen ved at en av aktørene kan utstede salgsdokument på vegne av den andre, uten at dette krever dispensasjon fra Skattedirektoratet.

Forslaget vil innebære reduserte byrder for kraftbransjen, ved at en av aktørene kan stede salgsdokument på vegne av den andre, uten at dette krever dispensasjon fra Skattedirektoratet.

Les nærmere om forslaget i høringsbrevet og høringsnotatet

Til toppen