Høring – utfyllende regler til CSD-forordningen og øvre rammer for overtredelsesgebyr mv.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring tre høringsnotater utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsnotatene omhandler:

  • Gjennomføring av seks kommisjonsforordninger som utfyller forordning (EU) nr. 909/2014 (CSDR, forordning om forbedring av verdipapiroppgjøret og om verdipapirregistre) i norsk rett
  • Rammer for utmåling av overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov
  • Rammer for utmåling av overtredelsesgebyr etter kredittvurderingsbyråloven.

Høringsfristen er 30. juni 2017.

Les høringen her

Til toppen