Høring av forskrifter til ny hvitvaskingslov

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet sender i dag forslag til forskrifter til hvitvaskingsloven på høring.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet forberedt forskrifter om virtuelle valutaer, agenter av utenlandske betalingsforetak og informasjonsdeling i konsern. I tillegg foreslås det en forskriftsbestemmelse om spilltilbyderes adgang til å legge til grunn kundetiltak utført av andre spilltilbydere. Høringsinstansene oppfordres dessuten til å vurdere forskriftsforslagene til Hvitvaskingslovutvalget i NOU 2016: 27 og også om det er bestemmelser i gjeldende forskrift som bør videreføres.

Høringsfristen er satt til fredag 17. august.

Les mer: