Høring av forslag til forskrift om Digital gravferdsmelding

Barne- og familiedepartementet sender på høring et forskriftsutkast som skal legge det rettslige grunnlaget for tjenesten Digital gravferdsmelding. Departementet foreslår i tillegg å endre periodiseringsreglene for fellesrådenes festeinntekter.

Digital gravferdsmelding skal gjøre det enklere å ta praktiske valg i forbindelse med en gravferd.

Tjenesten erstatter ikke eventuell kontakt med tros- og livssynssamfunn og gravferdsbyrå, men kan gjøre etterlatte mer selvstendige og skaper en sikrere informasjonsflyt mellom aktører som har en rolle når noen dør. Digital gravferdsmelding er del av livshendelsen Dødsfall og arv.

Forskriften skal legge til rette for utprøving og nasjonal utrulling av tjenesten Digital gravferdsmelding. Høringsnotatet beskriver hva Digital gravferdsmelding er i første versjon og hva tjenesten med tiden kan omfatte.

Høringsfristen er 21. mai 2024.

Les høringen.