Høring om nytt nordisk samarbeidsprogram for miljø og klima 2025–2030

Det nye utkastet til samarbeidsprogram for miljø og klima under Nordisk ministerråd er sentrert rundt den globale trippelkrisen. Høringssvar kan gis på Norden.org innen 26. april.

Nordisk ministerråd har utarbeidet nye samarbeidsprogrammer for den kommende visjonsperioden 2025–2030. Den nordiske miljø- og klimasektorens samarbeidsprogram 2025–2030 er sentrert rundt felles utfordringer og muligheter knyttet til den globale trippelkrisen (klima-, natur- og forurensningskrisen). De overordnede målene for samarbeidsprogrammet tar utgangspunkt i de tre pilarene i krisen, og understreker viktigheten av å fremme synergier og støtte en tverrgående og helhetlig bærekraftig samfunnsomstilling.

Samarbeidsprogrammets mål og delmål omfatter aspekter knyttet til alle de tre prioriterte områdene under Nordisk ministerråds visjon 2030 om å utvikle et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden.

Les utkastet til samarbeidsprogram og gi høringssvar innen 26. april på Norden.org.