Høring om skikkethet

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i regelverket om skikkethet på høring.

Skikkethetsvurderinger benyttes i lærer- og helse- og sosialfagsutdanninger og skal sikre at studentene har de personlige og faglige evnene som er nødvendig for å kunne utøve yrket. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket.

Hensikten bak ordningen med skikkethetsvurderingen er å sikre at barnehagebarn, elever,  pasienter og andre brukere møter lærere og helse- og sosialfagarbeidere som er skikket for det yrket de utøver.

Studenter som tilfredsstiller de faglige kravene som stilles i utdanningen, kan likevel utestenges fra utdanningen hvis de blir vurdert som uskikket for yrket. 

De viktigste endringsforslagene er:

Forslag om å føre videreutdanninger, og følgende nye utdanninger inn under ordningen med skikkethetsordning: preste-, paramedic-, logoped-, trafikklærer- og tolkeutdanningene

Det foreslås å utvide lengste utestengningsperiode fra tre til fem år.

Høring om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Til toppen