Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Horisont Europa: Hva bør være norske prioriteringer?

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

5. september arrangerer Kunnskapsdepartementet et dialogmøte om Horisont Europa, EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon.

På dialogmøtet ønsker vi å drøfte Europakommisjonens forslag til neste rammeprogram med sentrale norske aktører innenfor forskning og innovasjon. Innspillene vi får fra sektoren i møtet vil bli brukt til å videreutvikle et offisielt norsk innspill, og som beredskap på en større bredde av temaer det kan bli diskusjon om på europeisk nivå underveis i forhandlingsfasen.

Vi er opptatt av at norske interesser og prioriteringer ivaretas i den videre prosessen med å utvikle Horisont Europa. Samtidig ser vi viktigheten av at rammeprogrammet vektlegger prioriteringer og aktiviteter som gir størst mulig europeisk merverdi.

Kunnskapsdepartementet har identifisert noen temaer og problemstillinger det kan være særlig viktig at Norge løfter frem i regjeringens offisielle innspill, som det tas sikte på å fremme høsten 2018, og deltakerne får mulighet til å diskutere disse med mere i løpet av dagen.

Hovedsesjonen strømmes fra 12.00.

Nett-tv Horisont Europa: Hva bør være norske prioriteringer?

Se sendingen her

Se sendingen her