Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høy innsats mot økonomisk kriminalitet

I 2015 la regjeringen fram den første strategien mot arbeidslivskriminalitet med 22 målrettede tiltak. Strategien ble revidert i 2019, og har så langt gitt positive resultater.

Våre målinger viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet ikke lenger øker, risikoen for å bli oppdaget oppleves som høyere, og færre forbrukere oppgir at de har kjøpt svarte tjenester.

Den største endringen siden 2015 er at Arbeidstilsynet, Nav, Skatteetaten og politiet samarbeider tettere enn før. Før ble lovbrudd fulgt opp av hver enkelt etat. Sammensatte lovbrudd av kriminelle nettverk krever andre metoder og mer samarbeid mellom kontrolletatene og politiet.

Regjeringen har derfor etablert sju sentre mot arbeidslivskriminalitet i hele landet, der ansatte fra alle etatene jobber sammen for å redusere handlingsrommet for kriminelle aktører.

I desember 2019, vedtok Stortinget at skatteoppkrevingen skal flyttes fra kommunene til Skatteetaten. Dette vil bli et av våre viktigste tiltak for å avsløre arbeidslivskriminalitet. En økt innsats mot den useriøse delen av næringslivet vil gi bedre vilkår for dem som driver seriøst.

Dagbladet tar med andre ord feil når de i sin lederartikkel 29. januar kritiserer regjeringens innsats mot arbeidslivskriminalitet.

Det er likevel fortsatt utfordringer å ta tak i. Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges. Regjeringen vil derfor fortsette innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med målrettede tiltak, økt kontrollinnsats og samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter. Fordi vi ser at det virker.