Høyring – interbankgebyr for kortbaserte betalingstransaksjonar

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høyring utkast til regler om norsk gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 av 29. april 2015 om interbankgebyr for kortbaserte betalingstransaksjonar utarbeidd av Finanstilsynet med bistand frå Noregs Bank.

Fristen for å komme med innspel er satt til 1. april 2016.