Øker støtten til den humanitære situasjonen i Jemen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Over to tredjedeler av Jemens befolkning, flere enn 20 millioner mennesker, er avhengig av humanitær hjelp. Norge har i dag annonsert støtte på 250 millioner kroner til den humanitære responsen i Jemen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har på giverkonferansen for den humanitære situasjonen i Jemen annonsert 250 millioner kroner til det humanitær arbeidet i Jemen. Dette er en økning fra i fjor. Pengene vil gå til FN, Flyktninghjelpen, Røde Kors, Redd Barna og andre organisasjoner som arbeider i Jemen. Den norske støtten bidrar blant annet til beskyttelse av sivile, helsetjenester og arbeid med å redusere farene ved miner.

– Befolkningen i Jemen lider under konsekvensene av konflikten. Norge støtter den FN-ledede fredsprosessen og ber om at alle partene i konflikten respekterer humanitærretten og menneskerettighetene i Jemen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Jemen er en av verdens største humanitære kriser og en av de største humanitære operasjonene. Behovene er enorme. I en befolkning på over 30 millioner, anslår FNs kontor for koordinering av humanitær innsats at 21,6 millioner mennesker vil være avhengig av humanitær bistand i 2023. Store deler av befolkningen har ikke tilgang til helsetjenester og andre offentlige tjenester. Mer enn 80 prosent av befolkningen mangler tilgang på mat, rent drikkevann og helsetjenester.

Støtte gjennom de humanitære organisasjonene som UD har strategiske samarbeidsavtaler med, inngår i totalbeløpet.