Husk å stille klokka på søndag

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Natt til søndag 30. oktober går vi over til vintertid. Næringsministeren minner om at du må huske å stille klokka én time tilbake.

Næringsminister Jan Christian Vestre holder opp en klokke.
Foto: NFD


– Kveldene blir mørkere og det er på tide å stille klokka en time tilbake, slik at vi kan nyte litt mer dagslys gjennom dagen. Vi lever i en urolig tid med krig i Europa og økende priser. Jeg forstår at mange er bekymret. Regjeringen jobber hver eneste time for at vi skal komme ut av denne tiden uten at forskjellene mellom folk får vokse seg større. Jeg håper at alle bruker den ekstra timen vi får til å ta vare på hverandre og stå opp for fellesskapet og demokratiet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

I tillegg til å lede regjeringens arbeid med grønn omstilling har næringsministeren ansvar for Justervesenet og hva som er riktig tid her i landet. Når vi natt til søndag stiller klokka en time tilbake og går fra sommertid til vintertid, blir døgnet en time lenger og morgenene lysere.

Skal vi ikke snart slutte å stille klokka?

Mange lurer på hvor lenge vi skal fortsette med vintertid og sommertid. I EU pågår det nå en diskusjon om landene skal slutte å stille klokka. Saken er fortsatt til behandling hos Rådet for den Europeiske Union, slik situasjonen har vært en stund.

– Norge kommer til å avvente beslutningen fra EU før vi tar stilling til om vi skal slutte å stille klokka. Av hensyn til næringslivet vil det nok være en fordel å ha samme løsning som våre nærmeste naboland, sier næringsministeren.

Spørsmål og svar om sommertid og vintertid

Hvorfor stiller vi klokka? 
Den historiske grunnen til sommertidsordningen var energisparing. Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen. Det sies at George Hudson var den første som foreslo sommertid. Han var forsker og ønsket seg mer sol på kvelden for å drive med insektsamling.

Risikerer vi at alle land i Europa får forskjellig tid dersom sommertidsdirektivets oppheves? 
Svært mange land i EU/EØS-sonen følger tidssonen sentraleuropeisk tid. Når forslaget legger opp til at hvert medlemsland skal velge om de vil videreføre vintertid som normaltid, eller velge sommertid som ny normaltid innebærer dette risiko for økte tidsforskjeller i EU.

Hva er sommertid, vintertid og normaltid? 
Norsk normaltid (også kalt vintertid) er en time foran den såkalte UTC-tid. UTC står for ”Coordinated Universal Time”, som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Sommertid er den perioden av året hvor klokkene stilles en time fram sammenlignet med resten av året. Sommertid ble opprinnelig innført i en rekke land i Europa under første verdenskrig, hvor hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning. Norsk sommertid er to timer foran UTC-tid. Sommertid gjelder normalt fra kl 02.00 (UTC + 1 time) siste søndag i mars til kl 03.00 (UTC + 2 timer) siste søndag i oktober.

Hva gjør nabolandene våre?
Sverige, Finland og Danmark har sommertidsordning i dag. Russland og Island har ikke.