Hvem skal få Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister i 2018?

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister deles ut 2. mai 2018. Frist for å komme med forslag er 1. februar.

Forslag sendes til jea@medietilsynet.no innen 1. februar 2018.

Nærmere opplysninger får du på Medietilsynets nettside: https://www.medietilsynet.no/mediebransjen/stotteordninger/#anchor_2727

Til toppen