Presseinvitasjon:

Hvordan kan barnehage og skoler utjevne forskjeller?

Like muligheter for alle barn og unge er en av regjeringens viktigste prioriteringer. Tirsdag 19. mars inviterer Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til innspillsmøte i Tromsø.

Der skal de lytte til barn og unge selv, og sentrale miljøer og organisasjoner i Tromsø og Nord-Norge som er viktige for barn og unges liv.  Innspillene skal brukes i regjeringens arbeid med en ny stortingsmelding om sosial utjevning og sosial mobilitet rettet mot barn og unge og deres familier, som legges frem i 2025.

Temaet for møtet i Tromsø er forslagene fra en ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet. Professor Katrine Løken, leder for ekspertgruppen, vil presentere gruppens rapport under møtet.

Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Kunnskapsdepartementet) vil også ha et eget møte med representanter for barn og unge på Ungdomshuset Tvibit for å lytte til hva de mener er viktig for at skolen skal være en god arena for alle.

Når: Tirsdag 19. mars 2023, kl.12.00-15.00

Hvor: Universitetet i Tromsø 

Presse som ønsker å melde seg på bes kontakte kommunikasjonsrådgiver Ajfer Husejin på mobil 95936485 eller e-post: Ajfer.husein@kd.dep.no

Program (med forbehold om justeringer):

 

11.30

 

Dørene åpner. Lett servering

 

12.00 – 12.05

 

Viserektor Rikke Gürgens Gjærum ønsker velkommen til UiT

 

12.05 – 12.10

 

Åpningsinnlegg ved kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (digitalt)

 

12.10 – 12.20

 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

12.20-12.25

Statsekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Kunnskapsdepartementet)

 

12.25 – 12.55

 

Professor Katrine Løken, leder for ekspertgruppen om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial ujevning og sosial mobilitet

 

12.55 – 13.05

 

Professor Unn-Doris Karlsen Bæck,

Nord-norsk perspektiv på forslagene fra ekspertgruppen

 

13.05 – 13.15

 

Daglig leder for samisk hus i Tromsø Jill Abelsen Olsen,

Samisk perspektiv på forslagene fra ekspertgruppen

 

13.15 – 13.25

 

Psykologspesialist Linda Svorken, BUP/Lavterskelteamet og klinisk barnevernspedagog Merete Buvik, Lavterskelteamet,

Hva er Lavterskelteamet i Tromsø kommune?

 

13.25 – 13.40

 

Åpen mikrofon – innlegg fra salen

 

13.40 – 13.55

 

Pause (forflytning til kantine i etasjen over)

 

13.55 – 14.30

 

Gruppediskusjoner

 

14.30 – 14.40

 

Pause (forflytning tilbake til auditoriet)

 

14.40 – 15.00

 

Oppsummering gruppediskusjoner

Eget møte med representanter for barn og unge på Ungdomshuset Tvibit kl 16.00-17.00.

Les mer om ny stortingsmelding om sosial utjevning og sosial mobilitet rettet mot barn og unge og deres familier