Hvorfor er strømmen så dyr?

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde dette innlegget publisert på Varden.no 8. desember 2022.

«Hvorfor er strømmen så dyr?» var et av de mest googlede spørsmålene i Norge i 2022. Det er ikke overraskende.

Vi har lagt bak oss et år med uvanlig høye strømpriser, og da er det helt naturlig at vi leter etter svar på hvorfor det har blitt sånn. I Norge har vi vært vant til lave strømpriser, men noe har skjedd det siste året. Hva da?

Den kanskje viktigste grunnen henger sammen med et av de andre spørsmålene folk googlet mye i året som gikk: «Hvorfor angriper Russland Ukraina?» Europa har i mange år vært avhengige av russisk gass for å få energisystemet sitt til å fungere. I forkant av Ukraina-krigen leverte Russland mindre gass til Europa, noe som gjorde at gassprisene ble veldig høye. Gassprisen virker direkte inn på strømprisene i Europa, og det påvirker også Norge. Vi er en del av det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Og når det er mangel på energi i Europa, da stiger prisene for alle.

Her hjemme har vi hatt en vår og en sommer med lite vann i vannmagasinene. Den situasjonen har heldigvis normalisert seg nå. Det betyr at vi har nok strøm til å komme oss gjennom vinteren, men det betyr ikke at strømmen blir billig. Vi må forberede oss på at prisene kommer til å bli høye også i vinter.

Det er tøft for alle når strømmen er så dyr. Derfor stiller staten opp med en ordning som reduserer strømregningen til alle husholdninger som bor i de delene av Norge som har ekstremt høye priser. Allerede i desember i fjor etablerte vi denne ordningen, der staten betaler en del av regningen når prisene en måned er uvanlig høye. Alle husholdninger i det sørlige Norge har fått fradrag på strømregninger på grunn av dette (i Midt-Norge og Nord-Norge har ikke prisene vært like høye). Hvor mye det er snakk om kan du se på strømregningen eller nettleiefakturaen din.

Det har vært et vanskelig år for mange. Det er ingen som ønsker at denne situasjonen skal fortsette, og derfor jobber regjeringen for at vi skal ha levelige strømpriser framover. På kort sikt stiller vi opp med strømstøtte til alle husholdninger. Det kommer vi til å fortsette med også i 2023.