Ice bygger det tredje mobilnettet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ice har i dag offentliggjort at selskapet vil bygge ut et nasjonalt 5G-nett. – Dette er gode nyheter. Det nye nettet vil sammen med mobilnettene til Telenor og Telia gi økt konkurranse og tilbud i mobilnettene slik at nordmenn på sikt ikke lenger vil betale mest for minst i Norden, sier kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Norske myndigheter har i mange år lagt til rette for utbyggingen av et tredje landsdekkende mobilnett, blant annet gjennom regulering og frekvensauksjoner.

– Nyheten om at Ice, med Lyse som ny eier, bygger ut det tredje mobilnettet nasjonalt er svært gledelig. Det nye nettet vil sammen med mobilnettene til Telenor og Telia bidra til å øke sikkerheten i vår digitale infrastruktur, sier Gjelsvik.

Selv om de norske mobilnettene generelt har høy sikkerhet og tilgjengelighet, forekommer det utfall på grunn av uvær, lokale strømbrudd eller brudd på forbindelser i nettene. Tre mobilnett vil gi økt redundans, sikkerhet og beredskap. For eksempel gir alle tre mobilnettene dekning for å ringe nødnummer. Det er viktig dersom man opplever utfall hos egen tilbyder.

Tre nett kan også gjøre det lettere for aktører med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner å få «flere bein å stå på» for å redusere risikoen for utfall.

Vil bidra til lavere priser og økte valgmuligheter

Norge er et av de siste landene i EØS som ikke har minst tre landsdekkende mobiltilbydere. En nordisk sammenlikning av priser foretatt på oppdrag av departementet, viser at nordmenn og norske bedrifter betaler betydelig mer for mobildata enn svensker, dansker og finner. Samtidig har norske mobilbrukere klart lavest forbruk av mobildata i Norden. Nordmenn betaler dermed fortsatt mest for minst.

Storsatsingen som ble varslet i dag vil føre til økt konkurranse i det norske mobilmarkedet og vil kunne bidra til lavere priser og større tjenestemangfold på sikt. Noen år frem i tid vil forhåpentligvis en nordisk prissammenlikning vise at norske mobilbrukere ikke lenger betaler mest for mobildata, men at vi er på nivå med våre svenske, danske og finske naboer.

– Muligheten til å kombinere mobilt bredbånd, fast trådløst bredbånd og fiber kan gi et styrket og fremtidsrettet bredbåndstilbud til mange nye kunder. At flere aktører bidrar i denne utviklingen, er gode nyheter for mobil- og bredbåndskundene i Norge, sier Gjelsvik.

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00