idrettsanlegg.no - ny nettside for veiledere om bygging av idrettsanlegg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Planlegging og bygging av nye idrettsanlegg er ofte en lang og omfattende prosess, i tillegg er det i de fleste tilfeller en betydelig investering. Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker derfor, gjennom denne nye løsningen, å bidra med gode veiledere om bygging av anlegg til ulike idretter, samt andre relevante temaer for de som skal søke om tilskudd fra spillemiddelordningen.

Siden er fortsatt under utvikling og du finner den på idrettsanlegg.no

Den nye løsningen gjør det lettere for departementet å raskt oppdatere informasjon i tråd med endringer i idrettsfunksjonelle krav eller regler. Det vil også være enklere å publisere kortere veiledere knyttet til bestemte temaer eller grener i de ulike idrettene.

Framtidige veiledere som utgis av departementet vil komme i elektronisk form og kun publiseres på denne siden. Her vil man også finne eldre veiledere som pdf-filer, samt noen andre publikasjoner som utgis av departementet.

Kultur- og likestillingsdepartementet har i mange år gitt ut veiledere om bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, for de som ønsker å søke om tilskudd fra spillemiddelordningen. Som et ledd i digitaliseringen har departementet nå laget nettsiden hvor nye veiledere vil publiseres. Norges Rytterforbund har vært pilotprosjekt med sin veileder for Hestesport og denne er laget og utviklet samtidig som nettsiden.

Kultur- og likestillingsdepartementet håper dette vil være en mer oversiktlig løsning for alle som bruker våre veiledere og alle andre interesserte.