Ikke enighet med LO Stat, Unio og YS Stat

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Staten kom ikke til enighet med LO Stat, Unio og YS Stat om ny hovedtariffavtale innen fristens utløp lørdag kveld. Lønnsoppgjøret går dermed til mekling med disse partene. – Vi jobbet hardt for å inngå avtale med alle de fire hovedsammenslutningene i staten, men det lot seg ikke gjøre. Dette beklager vi, sier statens personaldirektør Gisle Norheim.

Tidligere i kveld ble det enighet mellom staten og Akademikerne stat.

- Vi er fornøyd med at vi oppnådde enighet med Akademikerne, men beklager sterkt at det ikke var mulig å komme fram til enighet med de andre partene. Disse oppgjørene går nå til mekling, sier Norheim.

Bakgrunnen for at partene ikke kom til enighet var blant annet stor avstand om fordelingen av den disponible rammen. Videre avviste staten hovedsammenslutningenes krav knyttet til forhandlinger om offentlig tjenestepensjon.

- Regjeringen ønsker en god og inkluderende prosess med partene om offentlig tjenestepensjon, og Arbeids- og sosialdepartementet er i dialog med partene om denne prosessen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han legger til at offentlig tjenestepensjon ikke er tariffestet i staten, men regulert i lov.