Ikke utsatt frist for Skorveheia vindkraftverk i Flekkefjord

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har torsdag 7. april stadfestet avslaget på søknaden fra Norsk Vind Skorveheia AS om utsatt frist for idriftsettelse for Skorveheia vindkraftverk i Flekkefjord.

Konsesjonen til Skorveheia vindkraftverk har frist for idriftsettelse av anlegget 31. desember 2021. Norsk Vind søkte i desember 2020 om ett års utsettelsen av denne fristen. I søknaden ble det blant annet vist til manglende planavklaring lokalt. NVE avslo søknaden i mars 2021.

Vindkraftverk kan ikke bygges i strid med kommunale planer, og departementet viser i vedtaket til at Flekkefjord kommune er negativ til fristforlengelse og at det ikke ligger an til snarlige endringer i planstatusen slik at vindkraftverket kan realiseres. Departementet viser også til at det er gitt fristforlengelse for Skorveheia vindkraftverk tidligere, og at et vedtak om ikke å gi utsatt frist ut over 2021 er i samsvar med Stortingets anmodningsvedtak av 19. juni 2020.

Her kan du lese vedtaket.