Utanriksministeren deltek i bilaterale konsultasjonar med Jamaica

Sted:

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) i bilaterale konsultasjonar med Jamaica mellom anna med den jamaicanske utanriksministeren Kamina Johnson Smith.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02