Kulturministerens hilsen til studentene ved immatrikuleringen ved Norges Musikkhøgskole

Norges Musikkhøgskole, 21.august

Kjære rektor, studenter, lærere og musikkelskere,

Takk for musikken! Joseph Haydn, m vi nettopp hørte, har blitt skandaløst nedvurdert i to hundre år skrev Gramophone tidligere i år. Han er omtalt som symfoniens far, for sitt bidrag til utviklingen av formen.

Dere som er her i dag vet bedre enn mange hva musikk betyr for oss mennesker. Uten å gå veien om fornuften kan musikken tale direkte til hjertet.

Musikkens kraft har vi kjent i tusenvis av år. Platon skrev i verket Staten at

"Musikken spiller den største rollen ved oppdragelsen, fordi rytme og harmoni trenger dypest inn i sjelen, griper den kraftigst, bringer skjønnhet og gjør det menneske som får høre den skjønne musikk, edelt."

Du som har din første studiedag i dag, har valgt å vie karrieren din til dette kraftfulle kunstuttrykket. Det tror jeg du aldri kommer til å angre på. Du har valgt å utdanne deg til å jobbe noe av det mest verdifulle vi har i samfunnet – kunst og kultur. I møtet med kunsten dannes vi som mennesker.

Den forståelsen og utviklingen kunsten kan gi oss er vesentlig for et godt liv.Der økonomien gir oss noe å leve av, gir kulturen oss noe å leve for.Derfor har kunst og kultur en unik egenverdi for oss som mennesker.Derfor trenger vi kunst for kunstens skyld.

Om drømmen din er å bli solist, medlem i orkester eller band, eller om du skal virke som pedagog i kulturskolen – samfunnet trenger din kompetanse.

Dere som har første studiedag i dag har også valgt å utdanne dere i et yrke hvor dere kan utvikle kreativiteten deres. I den omstillingen landet vårt står overfor vil Norge ha et økende behov for kreativ tenkning. Evnen til å tenke nytt. Vi kommer til å trenge dere!

Alle dere som sitter her i dag er her fordi dere har talent. Et talent dere er i gang med å utvikle – dere har allerede sluppet gjennom nåløyet til Norges fremste høyere musikkutdannelse.I kulturlivet er det like viktig som på andre felt å anerkjenne at vi må jobbe parallelt med hele feltet fra breddesatsing og kulturspirene opp til de aller dyktigste.

Joseph Haydn var bare syv år da han ble oppdaget av en talentspeider og hentet til Stefansdomen som korgutt. For at flere talenter i dagens Norge skal kunne løftes og få muligheter til å nå så langt som mulig har regjeringen lansert Talent Norge, som støtter talentklynger og miljøer rundt i landet. Toneangivende kulturinstitusjoner og organisasjoner får støtte gjennom et samarbeid mellom offentlige og private krefter.Jeg tror og håper at også dere vil merke ringvirkningene av denne satsingen, enten direkte eller indirekte.

Du som starter studiene i dag har også tatt et modig valg.Om drømmen din er en solistkarriere eller fast stilling i et symfoniorkester, du har valgt et yrke med knallhard konkurranse. Du har valgt et studium som krever beinhard disiplin, viljestyrke og utholdenhet for å nå toppen.

Noen av dere vil få faste stillinger som utøvere eller pedagoger, men de aller fleste musikere må stå på egne ben som frilansere.Det betyr at når du er ferdig utdannet vil du selv ha eneansvaret for din egen musikalske, kunstneriske og økonomiske utvikling. Det gir deg stor frihet, og stort ansvar.

Frilanser er en status du vil dele med mange. Nesten 6 av 10 norske kunstnere er hovedsakelig selvstendig næringsdrivende. Kunstnerundersøkelsen som ble lagt frem tidligere i år viser at entreprenørskap har blitt normen i kulturlivet – ikke unntaket.

Det er bred politisk enighet i Norge om at vi skal støtte kunst og kultur. Det er en viktig offentlig investering i nytenkning og annerledestenkning samfunnet vårt trenger. Og det vil vi fortsette med. Det er verdifullt at stadig flere velger å utdanne seg innen kunstfag og kreative yrker. Jeg er glad for at dere har valgt musikken.

Regjeringen er opptatt av at flere kunstnere skal kunne leve av sitt kunstneriske virke. Derfor jobber vi for å legge til rette for entreprenørskap i kultursektoren. Vi har satset på Kunnskapsverket, et nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer, som også skal formidle relevant kunnskap til dere kunstnere.Vi har satt ned et råd for kulturelle og kreative næringer som skal rådgi regjeringen om hvordan vi best legger til rette for at flere kan leve av sin skapende virksomhet.Målet er at kunst og kultur skal nå flest mulig – uansett sjanger.

”Musikken uttrykker hva man verken kan si eller fortie”, sa Victor Hugo. Den berømte franskmannen var både forfatter og politiker. En samfunnsengasjert kunstner - til inspirasjon for ettertiden.

Kunst og musikk er viktig i alle former – både for den enkelte og for samfunnet som helhet. For at kulturlivet skal blomstre, trenger vi både kvalitet, og et mangfoldig repertoar. Og ikke minst trenger vi frie, uavhengige kunstnere som brenner for det de driver med.

Kjære studenter. Norges musikkhøgskole har høy kompetanse innen mange sjangre.Her finner dere et av Norges beste miljøer for undervisning, forskning og formidling. Her kan dere utvikle utøvende, pedagogiske, teoretiske og skapende evner - i topp moderne konsertsaler og lydstudioer. Her kommer dere til å høre og dele toner som berører. Og musikkstudiet dere starter i dag kommer til å sette spor som varer.

Slik kommer hver og en av dere til å bidra til beste for norsk kulturliv.Nå står dere på startstreken. Bruk tiden godt. Det er en glede for meg å kunne erklære studietåret ved Norges Musikkhøyskole for åpnet!