Presseinformasjon

Program for FNs sikkerhetsråd i mars

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i mars er klart. Denne måneden blir det blant annet  åpen debatt om kvinner, fred og sikkerhet på kvinnedagen 8. mars, uformelt møte om klima og sikkerhet, samt orientering om samarbeidet mellom FN og Den arabiske liga.

Sikkerhetsrådet skal også vedta nytt mandat for FNs politiske oppdrag i Afghanistan. Som vanlig preges også mars av flere mandatfornyelser for FNs fredsbevarende operasjoner og sanksjonsregimer. Det russiske angrepet på Ukraina vil prege måneden, og det må forventes hastemøter. 

Det er De forente arabiske emirater (FAE) som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i mars. Se hele programmet på FNs nettsider. Det kan komme endringer i programmet.

Program  

2. mars

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (Unama).

 

 

7. mars

Orientering og konsultasjoner om situasjonen i Sør-Sudan og FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan (Unmiss).

 

 

8. mars

Åpen debatt om kvinner, fred og sikkerhet. Fokus på økonomisk inkludering gjennom offentlig-privat partnerskap.

 

 

9. mars

Uformelt møte om klimafinansiering relatert til fred og sikkerhet.

 

 

10. mars

Orientering og konsultasjoner om Syria (kjemivåpen).

 

 

14. mars

Årlig orientering av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse) til Sikkerhetsrådet. Åpen orientering av lederen for 1540-komiteen, Mexico (ikke-spredning).

 

 

15. mars

Vedtak og mandatfornyelse av FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan (Unmiss). Månedlig orientering og konsultasjoner om situasjonen i Jemen.

 

 

16. mars

Åpen orientering og lukkede konsultasjoner om Libya og FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil). Orientering av lederen av sanksjonskomiteen for Libya (India).

 

 

17. mars

Forventet vedtak om nytt mandat for FNs politiske oppdrag i Afghanistan (Unama). Konsultasjoner om Libanon FNs fredsbevarende operasjon i Libanon (Unifil).

 

 

22. mars

Orientering og konsultasjoner om den israelsk-palestinske konflikten.

 

 

23. mars

Orientering om samarbeid mellom FN og Den arabiske liga.

 

 

24. mars

Vedtak av mandatfornyelse for sanksjonsregimet for Nord-Korea (1718-komiteen). Orientering og konsultasjoner om situasjonen i Syria (politisk og humanitært).

 

 

28. mars

Orientering av lederen av sanksjonskomiteen for Sudan (1591-komiteen). Orientering og konsultasjoner om Sudan og FNs politiske oppdrag i Sudan (Unitams).

 

 

29. mars

Orientering og konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i DR Kongo (Monusco).

 

 

30. mars

Vedtak av nytt mandat for AUs fredsbevarende operasjon i Somalia (Amisom). Konsultasjoner om FNs observatørstyrke på Golanhøydene (Undof).

Hvordan dekke møter i Sikkerhetsrådet

Pressetreff og åpne møter vises direkte på FNs web-tv. Video kan fås i etterkant etter avtale. Bilder fra møter kan fås fra UN Photo / photolibrary@un.org. Du finner Norges innlegg i Sikkerhetsrådet her.

Pressekontakter
New York:
 Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, telefon +1 646 642 9910.
Oslo: Ragnhild H. Simenstad, ragnhild.simenstad@mfa.no, telefon 91 71 74 59.