Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 2

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 2, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Onsdag 12. januar
Kl. 08.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikarforsamling (Pace). Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med preses (leiar av bispemøtet) i den norske kyrkja Olav Fykse Tveit og internasjonal direktør i Kyrkjerådet/Mellomkyrkjeleg råd Berit Hagen Agøy. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Søndag 16. - onsdag 19. januar
Utanriksminister Anniken Huitfeldt er i New York i samband med Noregs presidentskap i FNs tryggingsråd. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Ragnhild H. Simenstad, 91 71 74 59

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Onsdag 12. januar
Kl. 10.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit digitalt møte med Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk - Slug (tidlegare Slett u-landsgjelda).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Torsdag 13. januar 
Kl. 09.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit digitalt møte om fornybar energi med sivilsamfunnsorganisasjonar og -aktørar.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 10.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med WWF Norge. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Statssekretær Henrik Thune

Måndag 10. januar
Kl. 10.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med Norcap - ein sivil bredskapsstyrke dreve av Flyktninghjelpa. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 12. januar
Kl. 10.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med ambassadørane frå Asean-landa som er stasjonert  i Oslo. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Torsdag 13. januar
Kl. 08:30: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek i ein paneldabett om norsk multilateral bistand. Debatten er skipa til av Tankesmia Agenda. Stad: Grensen 17, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83