Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 10

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 10, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 7. mars
Kl. 10.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med leiarar i Noregs institusjon for menneskerettar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 8. mars
Kl. 08.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit frukostmøte med FNs høgkommissær for flyktningar, Flippo Grandi. Stad: Parkveien 45, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 09.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit arrangement i samband med kvinnedagen skipa til av LO og Arbeidarpartiet. Stad: Kulturhuset, Oslo

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Eirin Kristin Kjær, 92 29 59 15

Kl. 10.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte (digitalt) med dei nordiske utanriksministrane (N5).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 12.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er i Stortinget i samband med handsaminga av ein rapport frå utvalget som har greia ut Stortingets kontrollfunksjon. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 14.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek i ein paneldebatt i samband med kvinnedagen. Tema for debatten er konsekvensar av hets og truslar mot kvinnelege ytrarar. Sjå meir informasjon om arrangementet på nettstaden til Pressas hus. Stad: Pressas hus, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 11. mars
Kl. 08.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte i Stortingets europautval. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 7. mars
Kl. 10.30: Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte (digitalt) med Nordisk ministerråd.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Onsdag 9. mars
Kl. 16.50: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte (digitalt) med FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 10. mars
Kl. 09.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Eats leiar Gunnhild Stordalen om berekraftege matsystem. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 10.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit rundebordsmøte med sivilt samfunn om regjeringas satsing på mattryggleik og småskala jordbruk. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Fredag 11. mars
Kl. 14.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Norfund om deira prioriteringar, det nye klimainvesteringsfondet og marknadsutfordringar etter covid-19-pandemien. Møtet finn stad hos Norfund.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Henrik Thune

Tysdag 8. mars
Kl. 11.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med generalsekretæren i Raudekrossen, Bernt Apeland. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 10. mars
KL. 11.30: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med Kjersti Fløgstad, direktør ved Nobels Fredssenter. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 11. mars
Kl. 13.30: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med Liv Tørres, leiar for LOs internasjonale avdeling. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Måndag 7. mars
Kl. 12.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på ein arbeidslunsj med ambassadørane frå Visegrad-landa (Polen, Slovakia,Tsjekkia og Ungarn). Stad: Ungarns ambassade, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 9. mars
Kl. 09.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson leiar saman med statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet eit møte (digitalt) i Europapolitisk forum. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 17.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek i ein panelsamtale skipa til av Europabevegelsen Oslo om krigen i Ukraina. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 10. mars
Kl. 09.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson held eit innlegg i samband med at det er 150 år sidan Roald Amundsen vart fødd. Stad: Framveien 9, Torp (utanfor Fredrikstad)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 11. mars
Kl. 14.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte (digitalt) med norske tilsette i internasjonale organisasjonar.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 7. mars
Kl. 11.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit møte med Francesco La Camera, leiaren i Det internasjonale byrået for fornybar energi (Irena). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Tysdag 8. mars
Kl. 08.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit frukostmøte i regi av Fokus om feminisme og likestilling i eit afrikansk perspektiv. Stad: Kulturhuset, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 12.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær leiar ein rundebordskonferanse med FNs befolkningsfond (UNFPA) og den globale finansieringsmekanismen for kvinner, barn og ungdom (GFF) om sekundærvirkningar av covid-19 og samordning av initiativ.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 10. mars
Kl. 16.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit møte (digitalt) med Mauricio Claver-Carone, president i Den internasjonale utviklingsbanken (IDB).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83