Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 12

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 12, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 21. mars
Kl. 16.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har ein telefonsamtale med Brasils utanriksminister Carlos Alberto França.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 22. mars
Kl. 10.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt held ei utanrikspolitisk utgreiing i Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Tysdag 22. mars
Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Nordisk råds temasesjon i Malmø. Stad: Malmø, Sverige

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Onsdag 23. mars
Kl. 09.00: Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek i ein panelsamtale om rapporten «State of the Nordic Region» på Litteraturhuset i samband med Nordens dag.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 10.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med generalsekretær for Det internasjonale forbundet av Raude kross- og Raude halvmåneforeiningar (IFRC), Jagan Chapagain. Stad: UD, oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 16.20: Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på ei mottaking og eit seminar på Akershus festning i samband med Nordens dag.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 24. mars
Kl. 10.00: Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim vitjar Nordisk senter. Stad: Stensberggata, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Fredag 25. mars
Kl. 12.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim held innlegg på eit arrangement om kjønnsperspektiv på klima og miljø på Nationaltheateret konferansesenter i regi av Fokus.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Henrik Thune

Måndag 21. mars
Kl. 15.00: Statssekretær Henrik Thune har eit møte med FN sin spesialrapportør for tro- og livssynsfrihdom Ahmed Shaheed. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 22. - fredag 25. mars
Statssekretær Henrik Thune er på reise i Afrika og besøkjer Kenya og Sudan. (Denne turen er avlyst).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Onsdag 23. mars
Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på regionalt nordområdeforum. Stad: Narvik

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 25. mars
Kl. 12.15: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte i Reiarforbundet. Stad: Rådhusgata 25, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Bjørg Sandkjær 

Måndag 21. mars
Kl. 13.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit møte (digitalt) om polio med Rotary.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 24. mars
Kl. 12.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær held eit innlegg på ein digital konferanse i regi av LHL si internasjonale tuberkulosestifting (LHLI) og Folkehelseinstituttet i samband med verdas tuberkulosedag.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Fredag 25. mars
Kl. 13.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit møte (digitalt) med Forum for utvikling og miljø om sivilsamfunnsdeltaking i internasjonale prosessar.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83