Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 14

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 14, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 4. april
Kl. 14.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Sanda Ojiambo, leiar for United Nations Global Compact (UNGC), FN sin organisasjon for ansvarleg arbeidsliv og sosialt medvit.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 5. april
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på ein internasjonal støttekonferanse for Moldova skipa til av Romania, Tyskland og Frankrike. Konferansen finn stad i Berlin. Sjå eigen presseinformasjon.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide 95 72 65 10 

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit nordisk utanriksministermøte. Stad: Berlin, Tyskland

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide 95 72 65 10 

Onsdag 6. april
Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med EUs høgrepresentant for utanrikspolitiske spørsmål, Josep Borrell. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ane H. Lunde 97 67 12 50

Torsdag 7. april
Kl. 09.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit utanriksministermøte i Nato. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ane H. Lunde 97 67 12 50

Fredag 8. april
Kl. 09.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt er i Stortinget i samband med handsaminga av to representantforslag om støtte til Ukraina (Dok 8:117 og Dok 8:120).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 14.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har ein telefonsamtale - med Antonia Urrejola Noguera, utanriksminister i Chile.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Fredag 8. april
Kl. 09.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit seminar om sirkulære avfallssystem i regi av Avfall Norge. Stad: Norad

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 13.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på konferansen "Broen til framtiden" på Folkets hus i Oslo. Tema er global klimapolitikk.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Torsdag 7. april
Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på ein High North Dialogue-konferanse. Tema for årets konferanse er "Business in the Arctic – The Great Shifts". Stad: Bodø

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 8. april
Kl. 12.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte med det diplomatiske korps. Tema for møtet er  det nordiske samarbeidet. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Fredag 8. april
Kl. 21.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek i ein paneldebatt (digitalt) om skatt og ulovleg kapitalflyt i regi av FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83