Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 21

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 21, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 23. mai
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte i EØS-rådet. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mathias Rongved 97 56 52 58.

Tysdag 24. - onsdag 25. mai
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit ministerrådsmøte i Austersjørådet. Stad: Kristiansand

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 23. mai
Kl.10.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte med Atlas-alliansen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 24. mai
Kl.13.45: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte med den svenske utanrikskomiteen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 25. - fredag 27. mai
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Den afrikanske unions (AU) humanitære toppmøte og givarkonferanse. Møtet finn stad i Malabo, Ekvatorial-Guinea.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Henrik Thune

Måndag 23. - onsdag 25. mai
Statssekretær Henrik Thune besøkjer Kenya.Thune skal ha politiske konsultasjonar med kenyanske styresmakter med fokus på samarbeidet i FNs tryggingsråd og økonomisk samarbeid mellom Norge og Kenya. Han skal også ha møte med sivilsamfunnsrepresentantar om situasjonen for menneskerettane i Kenya. Han møter også FNs stedlege representant og norske verksemder i Kenya. Stad: Nairobi

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Måndag 23. mai
Kl. 08.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit seminar om EU som tryggingspolitisk aktør. Møtet er skipa til av Partnarforum ved Universitetet i Oslo. Sjå meir på Universitetet sine nettsider. Stad: Kristian Augusts gt. 17, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson held eit opningsinnlegg på Leangkollen Security Conference. Sjå meir på konferansen sine nettsider. Stad: Universitetets aula, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 15.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på tryggingspolitiske samtalar med Sverige. Stad: Sveriges ambassade, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 24. mai
Kl. 09.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte i Stortinget med parlamentarikarkomiteen for EØS.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 11.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson leiar bilaterale konsultasjonar med viseutanriksministeren frå Aserbajdsjan. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 25. mai
Kl. 09.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson har eit møte med Utrikesutskottet i den svenske Riksdagen (den svenske utenrikskomiten). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 26. mai
Statssekretær Eivind Vad Petersson vitjar Polen for bilaterale samtalar og for å opne den norske satsinga på bokmessa i Warszawa. Stad: Warszawa, Polen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 23. - fredag 27. mai
Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på Afrikabankens årsmøte. Møtet finn stad i Accra, Ghana.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02