Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 35

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 35, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Onsdag 31. august - torsdag 1. september
Kl. 09.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på regjeringas budsjettkonferanse. Stad: Statsministerens kontor, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 2. september
Kl. 09.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt held opningsinnlegget på ein konferanse om ytringsfridom (Freedom of Expression) skipa til av Nobels fredssenter. Stad: Nobels fredssenter, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Carlos Ruiz Massieu, spesialutsending i Colombia for FNs generalsekretær. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 29. august
Kl. 10.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte med Innovasjon Norge. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på dialogforum om mattryggleik. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 30. august
Kl. 11.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim møter Ugandas energiminister Ruth Nakabirwa. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Norfund-konferansen 2022. Konferansen finn stad på Gamle Deichmanske Bibliotek, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 31. august - torsdag 1. september
Kl. 09.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på regjeringas budsjettkonferanse. Stad: Statsministerens kontor, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 2. september
Kl. 12.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit digitalt møte med FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Tysdag 30. august
Kl. 16.30: Statssekretær Eivind Vad Petersson har ein telefonsamtale med Derek Chollet, sentral rådgjevar og Arktis-koordinator i USA sitt utanriksdepartement.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Erling Rimestad

Tysdag 30. august
Kl. 15.00: Statssekretær Erling Rimestad held opningsinnlegget på høgnivåseminaret "Gender and Inclusive Mediation strategies" skipa til av FN, CMI (Christian Michelsen Institutt), Martti Ahtisaaris fredsfond og fredsforskningsinstituttet Prio. Stad: Soria Moria, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 31. august
Kl. 10.00: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Erling Rimestad deltek på eit møte med representantar for Industri Energi. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 1. september
Kl. 17.00: Statssekretær Erling Rimestad deltek på ei markering i samband med at Menneskerettshuset i Oslo har fylt 30 år og flytta til nye lokale. Stad: Mariboes gate 13, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 29. august
Kl. 11.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med dialogforum om mattryggleik. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med fungerande administrerande direktør i Det globale partnarskapet for utdanning, Charles North. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.15: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med den cubanske ambassadøren Maite Rivero. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 30. august
Kl. 10.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit digitalt møte med leiar for Det globale fondet for kampen mot aids, tuberkulose og malaria, Peter Sands.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med nettverket mot skadelege skikkar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit digitalt formøte før Transforming Education Summit (møtet er i forkant av FNs generalforsamling).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 31. august
Kl. 13.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit møte med Industri Energi. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 1. september
Kl. 11.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på eit seminar om Noregs progresjon for kapasitetsutvikling innanfor høgare utdanning og forsking i regi av Norhed. Seminaret finn stad i Norads lokale, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02