Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 44

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 44, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Tysdag 1. november
Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med sin estiske kollega, utanriksminister Urmas Reinsalu. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Tallinn, Estland

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mathias Rongved, mobil 97 56 52 58 , e-post mathias.rongved@mfa.no 

Onsdag 2. november
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på Nordisk råds 74. sesjon. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Helsingfors, Finland

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mathias Rongved, mobil 97 56 52 58 , e-post mathias.rongved@mfa.no 

Torsdag 3. november
Kl. 11.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med generalsekretæren i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE), Helga Schmid. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 31. oktober
Kl. 09.15: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim held innlegg på Oslo SDG Initiative Conference i regi av Universitetet i Oslo og Norad. Sjå meir på konferansens nettstad. Konferansen finn stad i Professorboligen i Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim held innlegg på konferanse om global mattryggleik i regi av Yara og Agri Analyse. Konferansen finn stad på Yaras hovudkontor.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 1. - onsdag 2. november
Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Nordisk råds sesjon i Helsingfors. Sjå eigen presseinformasjon.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 3. november
Kl. 08.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide og leiar i Eat, Gunnhild Stordalen.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Onsdag 2. november
Kl. 18.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på ei mottaking i samband med Tysklands nasjonaldag. Stad: Gamle Logen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 4. november
Kl. 09.15: Statssekretær Eivind Vad Petersson møter Kestutys Budrys, nasjonal tryggingsrådgjevar for Litauens president. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Erling Rimestad

Måndag 31. oktober - tysdag 1. november
Statssekretær Erling Rimestad vitjar Singapore i samband med Statsraad Lemkuhl sitt anløp der. Han skal mellom anna delta i arrangement om havrettskonvensjonen (Unclos), grøn skipsfart og digitalisering i maritime næringar, fremje norsk sjømat og ha møte med singaporske styresmakter. (Denne reisa er avlyst).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 3. november
Kl. 10.30: Statssekretær Erling Rimestad har saman med statssekretær Bjørg Sandkjær eit møte med professor Siri Gloppen ved Universitetet i Bergen om seksuelle og reproduktive helse og rettar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med den katolske biskopen Hector Fabio Henao som er den katolske kyrkjas representant i forhandlingane med gerlijagruppa ELN i Colombia. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Måndag 31. oktober
Kl. 13.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek i eit panel om mattryggleik på Oslo SDG Initiative Conference i regi av Universitetet i Oslo og Norad. Konferansen finn stad i Professorboligen i Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær held innlegg under opninga av festivalen Oslo World 2022 på Nobels fredssenter.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 3. november
Kl. 10.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær har saman med statssekretær Erling Rimestad eit møte med professor Siri Gloppen frå Universitetet i Bergen om seksuell og reproduktiv helse og rettar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02