Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 45

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 45, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Tysdag 8. november
Kl. 15.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Daniel Levy, president i US Middle East Project. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 11. - laurdag 12. november
Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på Paris Peace Forum. Tema for seminaret er "Riding out the multicrisis". Stad: Paris, Frankrike

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, mobil: +47 93 23 18 83, e-post: tuva.bogsnes@mfa.no (med på reisa)

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 7. november
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit seminar om energi og mattryggleik i Paris. Leiaren for Det internasjonale energibyrået (IEA) Fatih Birol, Yaras viseadministrerande direktør for Europa, Mónica Andrés Enríquez, og USAs spesialutsending for global mattryggleik, Dr. Cary Fowler deltek også.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mariken Bruusgaard Harbitz, mobil +47 99 09 35 38, e-post: mariken.bruusgaard.harbitz@mfa.no  (med på reisa)

Tysdag 8. - søndag 13. november
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på FNs klimatoppmøte (Cop27) i Sharm el-Sheikh i Egypt.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mariken Bruusgaard Harbitz, mobil +47 99 09 35 38, e-post: mariken.bruusgaard.harbitz@mfa.no (med på reisa)

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Måndag 7. - torsdag 10. november
Statssekretær Eivind Vad Petersson er på reise i USA og Canada. Han skal ha bilaterale møte med representantar for landas styresmakter i Washington D.C. og Ottawa. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Erling Rimestad

Måndag 7. november
Kl. 10.00: Statssekretær Erling Rimestad møter dei portugisiske statssekretærane for planlegging og internasjonalisering, høvesvis Eduardo Pinheiro og Bernardo Ivo Cruz. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 8. november
Kl. 11.30: Statssekretær Erling Rimestad deltek på seminaret Portugal/Norway Business Opportunities. Seminaret vert arrangert av mellom anna Innovasjon Noreg. Den portugisiske statssekretæren Bernardo Ivo Cruz vil og være til stades på seminaret. Stad: Sentralen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 9. november 
Kl. 11.00: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med representantar for 48 norske organisasjonar som har tatt initiativ til «Opprop om det palestinske sivilsamfunnet. Norges vilje og evne til å håndheve folkeretten». Stad: UD, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Statssekretær Erling Rimestad tek imot Mexicos ambassadør til ein høflegheitsvisitt. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 10. november
Kl. 10.30: Statssekretær Erling Rimestad møter representantar frå dei sju strategiske partnarorganisasjonane på det humanitære feltet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Onsdag 9. november
Kl. 17.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek i ein panelsamtale på Blå i Oslo skipa til av Leger Utan Grenser. Tema er tilgong til medisinar.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 10. november
Kl. 08.30: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek i ein panelsamtale om heilskapleg seksualundervisning i regi av Sex og Politikk. Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02