Inge Dokken ny ekspedisjonssjef i Politiavdelingen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Inge Dokken (50) er utnevnt som ekspedisjonssjef i Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Det skjedde i statsråd i dag. Dokken har bred erfaring fra offentlig forvaltning og ledererfaring fra flere nivåer.

Inge Dokken er ny ekspedisjonssjef i Politiavdelingen


Inge Dokken kommer fra stilling som fylkesdirektør i Rogaland fylkeskommune, en stilling han har hatt fra 2019. Han var fra 2008 til 2019 ansatt som avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor. Fra 1995 til 2008 var han ansatt i Forsvarsdepartementet, først som saksbehandler, fra 2006 som avdelingsdirektør.

Dokken tiltrer stillingen 15. august.

Inge Dokken er født 19. mai 1971, og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 1995.

Om Politiavdelingen

Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet på både kort og lang sikt. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Lov- og regelverksutvikling, kriminalitetsbekjempelse, nasjonal sikkerhet og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvarsområde. Avdelingens ansvarsområde har stor politisk oppmerksomhet. Avdelingen har om lag 50 ansatte fordelt på fem seksjoner og en ledergruppe på fem avdelingsdirektører, i tillegg til ekspedisjonssjefen.