Ingen funn av MRSA hos svin på to år

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Dette er andre året på rad det ikke er noe funn av MRSA i norske grisebesetninger. Gjennom flere år er det nå dokumentert at man klarer å holde forekomsten av MRSA på et svært lavt nivå. Resultatet kan være påvirket av innreiserestriksjonene til Norge under COVID-pandemien.

MRSA er en type bakterier som er resistent mot vanlig antibiotika, og kan forårsake infeksjoner hos dyr og mennesker. Det er Veterinærinstituttet som utfører overvåkningen av MRSA på vegne av Mattilsynet. I 2021 ble det undersøkte prøver fra totalt 763 besetninger. Nå er rapporten for overvåkningsprogrammet 2021 publisert og kan leses på Veterinærinstituttets hjemmeside. 

Innreiserestriksjonene kan ha påvirket resultatet

Introduksjon av MRSA til svin er vist å komme fra mennesker. Under COVID-pandemien er det mindre reiseaktivitet, samt innreiserestriksjoner til Norge, som har ført til at det er lavere forekomst av MRSA hos mennesker. En positiv effekt av dette er at det blir mindre smitte til gris. Nå beveger vi oss mot en mer normal situasjon med reise over landegrensene og det kan derfor forventes at det kan oppstå nye tilfeller av MRSA hos svin.